I ett block av kristall...
Föreviga ditt favoritfoto graverat i ett block av kristall Alla typer av foton kan användas, framkallade bilder, digitala bilder, färgbilder, svartvita etc.

Crystal Album kan vara en personlig gåva. Den finns tillgänglig i olika former och kan även kompletteras med en personlig text.

             

Bilden konverteras först till gråskala, därefter projekteras
den i kristallblocket genom att en laserstråle skapar små
explosioner som bildar små punkter (sk. pixlar).


L.J. Lebenswerd AB • Box 27045 SE-102 51  STOCKHOLM • Tel: +46 8 661 40 05 • Fax : +46 8 661 40 44 • E-post: laserfoto@lebenswerd.se